Om Oss - Korv, Chark, Bbq

Hobbycharken.org är ett privat initiativ utifrån eget intresse att försöka skapa Sveriges största samling av charkrecept för hobbycharkuterister. Det finns massor publicerat men väldigt lite på svenska och det vill jag försöka råda bot på.

Intresset för att göra sin egna charkvaror har exploderat de sista åren, kanske för att många blir medvetna om vad som finns i den kommersiella varan. Sen är det en väldigt trevlig hobby. Det finns ett antal Facebookgrupper med massor av kunniga o hjälpsamma medlemmar
Recepten kommer från olika källor, en stor del från Marianski's fantastiska böcker i ämnet. En annan stor del kommer från Tyska o Polska hobbyister som är fantastiska charkuterister.

Det är viktigt att veta att matrecept är inget som går att skydda via copyright. Vi försöker ändå att ange källa då sådan är känd. Naturligtvis är det fritt att kopiera alla recept som finns på hobbycharken.org

"Även om det är teoretiskt möjligt att ett recept skulle vara så pass originellt och särpräglat att det skulle kunna nå upp till verkshöjden och bli upphovsrättsligt skyddat så är detta rätt osannolikt. I litteratur och rättspraxis anser man i allmänhet att matrecept inte är skyddade av upphovsrätt (se bland annat NJA 1946 s 371).

Det är alltså fritt fram att använda vilka recept du vill!

Hoppas nån kommer att ha nytta av denna webbplats, ju fler desto roligare

Är det nån som känner för att mejla recept så är min adress hobbycharken@gmail.com